Έχοντας εντάξει τις αρχές της διαφορετικότητας και συμπερίληψης στην επιχειρησιακή της λειτουργία, η Eurocert συμμετείχε ενεργά στο 5ο Συνέδριο για τη Διαφορετικότητα στις ελληνικές επιχειρήσεις (5th Diversity in Business Conference 2023), που διοργανώθηκε στις 5 Οκτωβρίου, στο Ζάππειο Μέγαρο.

Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των δράσεων της Χάρτας Διαφορετικότητας για τις ελληνικές επιχειρήσεις, Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προώθηση της Διαφορετικότητας στις ελληνικές επιχειρήσεις, η οποία στην Ελλάδα, υλοποιείται από το ΚΕΑΝ – Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο για τη Διαφορετικότητα και την Ενσωμάτωση – D & I.

Στην εκδήλωση αυτή, ο Διευθυντής Πιστοποίησης της Eurocert, Κ. Καρβουνάκης, είχε συμμετοχή στο πάνελ των κεντρικών ομιλητών με θέμα τη συνεισφορά της Πιστοποίησης στην ορθή εφαρμογή των αρχών της Διαφορετικότητας και της Συμπερίληψης.