Η Eurocert λειτουργεί στην Ελλάδα το Σχήμα Πιστοποίησης International Sustainability Carbon Certification (ISCC Plus). Η πιστοποίηση αυτή αφορά στη δραστηριότητα εκμετάλλευσης ανακυκλωμένων πλαστικών συσκευασιών.

Συγκεκριμένα, μια παραγωγική μονάδα πιστοποιημένη κατά ISCC Plus συμμορφώνεται με συγκεκριμένες απαιτήσεις, ώστε να αποδεικνύει ότι αποτελεί μέρος μιας αλυσίδας διαχείρισης αειφόρου πλαστικού (ανακυκλωμένου ή βιολογικής προέλευσης), εξασφαλίζοντας την πλήρη ιχνηλασιμότητα όλων των χρησιμοποιούμενων υλικών μέχρι τις πρώτες ύλες.

Επίσης, ότι επιτελεί ολοκληρωμένα και με συγκεκριμένες προδιαγραφές έναν συγκεκριμένο ρόλο σε αυτήν την αλυσίδα (Συλλογή-Μονάδα Επεξεργασίας- Εμπορία). Το ISCC Plus είναι ένα διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης το οποίο παρουσιάζει αυξανόμενη ζήτηση, όπως αναφέρει η εταιρεία, με αρκετές μονάδες παραγωγής να έχουν ήδη πιστοποιηθεί από την, ενώ άλλες βρίσκονται σε διαδικασία προετοιμασίας για την Πιστοποίηση.