Η Eurocert διοργάνωσε πρόσφατα εκδήλωση ανασκόπησης των πεπραγμένων της και της παρουσίασης των στρατηγικών στόχων και του Business Plan των επόμενων ετών, με αφορμή τη νέα δεκαετία που σηματοδοτεί το 2020, που συμπίπτει παράλληλα με την τρίτη δεκαετία δραστηριοποίησης του φορέα στην Ελλάδα και σε 43 χώρες.

Σε εκδήλωση με στελέχη θυγατρικών εξωτερικού.

Η Eurocert διοργάνωσε πρόσφατα εκδήλωση ανασκόπησης των πεπραγμένων της και της παρουσίασης των στρατηγικών στόχων και του Business Plan των επόμενων ετών, με αφορμή τη νέα δεκαετία που σηματοδοτεί το 2020, που συμπίπτει παράλληλα με την τρίτη δεκαετία δραστηριοποίησης του φορέα στην Ελλάδα και σε 43 χώρες.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης έδωσε το «παρών» το σύνολο του προσωπικού της, ενώ παρευρέθηκαν για πρώτη φορά στελέχη των θυγατρικών εταιρειών του εξωτερικού της Eurocert και τοπικοί αντιπρόσωποι από χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται.

Τα αποτελέσματα της εκδήλωσης επιβεβαίωσαν, όπως επισημαίνει η εταιρεία, τη θέση της Eurocert μεταξύ των leaders της αγοράς πιστοποίησης και επιθεωρήσεων στην Ελλάδα και την επιτυχία του εξωστρεφούς προσανατολισμού της, ως ελληνικής πολυεθνικής στον τομέα υπηρεσιών.