Ο ελληνικός φορέας πιστοποίησης Eurocert ίδρυσε θυγατρική εταιρεία στη Γαλλία, την Eurocert France, επεκτείνοντας ακόμα περισσότερο το δίκτυό του στο εξωτερικό. Στο πλαίσιο της υλοποίησης του στρατηγικού της σχεδίου, του οποίου βασικοί άξονες είναι η καινοτομία και η εξωστρέφεια, η Eurocert επιχειρεί να εδραιωθεί στη μεγάλη, αλλά και άκρως ανταγωνιστική σύμφωνα με την εταιρεία, γαλλική αγορά.

Η Γαλλία είναι η έκτη κατά σειρά χώρα, στην οποία ο οργανισμός διαθέτει θυγατρική εταιρεία. Έτσι, η Eurocert δραστηριοποιείται πλέον σε 38 χώρες, είτε μέσω θυγατρικών της εταιρειών, είτε μέσω τοπικών συνεργασιών, καλύπτοντας έναν γεωγραφικό χώρο από την Κίνα μέχρι το Περού.