Με στόχο τον προσδιορισμό του ρόλου του τραπεζικού κλάδου

Οι Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής διαμορφώθηκαν από την τραπεζική κοινότητα μέσω του UNEP FI (United Nations Environment Programme Finance Initiative) και θα παρουσιαστούν επισήμως στις 22 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Οι Αρχές παρέχουν το πλαίσιο για το βιώσιμο τραπεζικό σύστημα του μέλλοντος και στοχεύουν στην επίσπευση της συμβολής του τραπεζικού κλάδου στην επίτευξη των κοινωνικών στόχων, όπως αυτοί εκφράζονται στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (Sustainable Development Goals – SDGs) και τη Συμφωνία των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας, δήλωσε σχετικά: «Η Eurobank έχει ήδη υιοθετήσει αρχές και αξίες, εφαρμόζοντας στην καθημερινή της λειτουργία πρακτικές που βασίζονται στην αρχή της υπευθυνότητας απέναντι στους πελάτες, τους εργαζόμενους και την κοινωνία».