Τη θέση ανέλαβε ο Ανδρέας Αθανασόπουλος

Η Eurobank Holdings και η θυγατρική της εταιρεία Τράπεζα Eurobank ενημερώνουν μέσω σχετικής ανακοίνωσης, το επενδυτικό κοινό ότι η Τράπεζα έχοντας ολοκληρώσει τον οικονομικό μετασχηματισμό και την εξυγίανση του ισολογισμού της, ανοίγει τον κύκλο του επιχειρησιακού της μετασχηματισμού, σχεδιάζοντας τη Eurobank του μέλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό, o Ανδρέας Αθανασόπουλος ορίζεται Group Chief Transformation Officer (CTO) της Τράπεζας, με ευθύνη τις Γενικές Διευθύνσεις Retail Banking και Digital Banking.

Επίσης, ο Αν. Αθανασόπουλος αναμένεται να ορισθεί Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ της Τράπεζας, καθώς και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ της Eurobank Holdings. Διαθέτει εκτενή εμπειρία πλέον των 20 ετών στον τραπεζικό και τον ευρύτερο χρηματοοικονομικό χώρο. Από το 2018 έως σήμερα, διατέλεσε Group Chief Customer Officer και CEO financial services της DixonsCarphone.