Στο top 10 της λίστας Most Admired Companies συμπεριλήφθηκε για τέταρτη συνεχή χρονιά η Eurobank, αποτελώντας τη μοναδική τράπεζα μεταξύ των 10 πρώτων επιχειρήσεων της λίστας. Κριτήρια για την κατάταξη αποτέλεσαν η ταχύτητα στην ανάληψη δράσεων με κοινωνικό αποτύπωμα και η καινοτομία μέσα από τον σχεδιασμό λύσεων στο πνεύμα του ψηφιακού μετασχηματισμού, την εταιρική υπευθυνότητα και τη διαχείριση ανθρώπινων πόρων στις έκτακτες συνθήκες του Covid-19. Στην έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε σε 2 φάσεις, ενδοκλαδική και cross industries, συμμετείχαν 370 εταιρείες με κύκλο εργασιών άνω των 50 εκατ. ευρώ και ψήφισαν περισσότερα από 1.800 C-suite στελέχη από όλους τους κλάδους της οικονομίας.