Η Διοίκηση της Eurobank παρουσίασε χθες τη νέα αντίληψη που θα προσδιορίσει την τραπεζική λειτουργία και εξυπηρέτηση στη νέα εποχή, με την Τράπεζα να διαμορφώνει την «Eurobank 2030 | Τράπεζα της Ανάπτυξης». Συγκεκριμένα, συστήνει ένα νέο μοντέλο στην ελληνική αγορά, το οποίο επενδύει στο τρίπτυχο Άνθρωπος – Τεχνολογία – Βιωσιμότητα, συνδυάζοντας την τεχνολογική καινοτομία με την εμπειρία και την κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού, με στόχο να συμβάλλει, με βέλτιστες πρακτικές, στην εθνική προσπάθεια της βιώσιμης ανάπτυξης.

Ο επιχειρησιακός της σχεδιασμός, που ήδη υλοποιείται, με ορίζοντα δεκαετίας αναπτύσσεται σε 3 κεντρικούς άξονες: Χρηματοδότηση εμβληματικών έργων και επενδύσεων μεγάλων και μεσαίων επιχειρήσεων, με στόχους την αλλαγή του παραγωγικού προτύπου της οικονομίας και τη μείωση του επενδυτικού κενού που δημιουργήθηκε στη χώρα κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, κυρίως μέσω επενδύσεων βάσει των κριτηρίων ESG, Ολιστική στήριξη των μικρότερων επιχειρήσεων, και Ανάπτυξη του ανθρωποκεντρικού μοντέλου Phygital για απλή, γρήγορη, προσωποποιημένη εξυπηρέτηση 24/7.

Παράλληλα, η Eurobank αποφάσισε να αναπροσαρμόσει την εταιρική της ταυτότητα, «υπογραμμίζοντας και σημειολογικά την ανάγκη για μεγάλες αλλαγές που απαιτεί η σύγχρονη εποχή».