Η Eurobank, αναδεικνύοντας τα οφέλη που προσφέρει η ηλεκτρονική ενημέρωση, μεταξύ των οποίων η ενίσχυση της προστασίας του περιβάλλοντος με μείωση της κατανάλωσης χαρτιού, προχωρά, σταδιακά, στην παροχή της περιοδικής ενημέρωσης για τις κινήσεις των λογαριασμών πελατών της μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο, στο πλαίσιο και της ευρωπαϊκής οδηγίας PSDII. Από την 31η Δεκεμβρίου 2020, η περιοδική ενημέρωση θα σταματήσει να γίνεται με αποστολή του έγχαρτου αντιγράφου λογαριασμού (statement) μέσω ταχυδρομείου και θα πραγματοποιείται, πλέον, με ηλεκτρονικό τρόπο.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στη μακροχρόνια στρατηγική της Τράπεζας να υπηρετεί τις αρχές της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, της κοινωνικής υπευθυνότητας και της ορθής εταιρικής διακυβέρνησης (ESG – Environment, Society, Governance). Σημειώνεται, ότι η Eurobank, έχει υπογράψει τις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της να συμβάλλει στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και της Συμφωνίας των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή.