Η πλατφόρμα SAP Success Factors είναι ένα σύγχρονο, διαδραστικό σύστημα, που ενισχύει την ανάπτυξη και αποτελεσματική αξιοποίηση των δεξιοτήτων των εργαζομένων. Στόχος είναι, μέσω της πλατφόρμας, οι εργαζόμενοι να διατηρούν ενεργό ρόλο στην εκπαίδευση και την περαιτέρω ανάπτυξη των ιδίων και των ομάδων τους στον οργανισμό, εμπλουτίζοντας και αναβαθμίζοντας συνολικά την εμπειρία τους. Η εφαρμογή της πλατφόρμας SAP Success Factors επιτρέπει την απλοποίηση των διαδικασιών, ενισχύει την ευελιξία και την καινοτομία που διέπει τη λειτουργία της τράπεζας. Συνεργάτης της SAP και ανάδοχος του έργου είναι η εταιρεία PwC Ελλάδας.