Η Eurobank βρίσκεται εδώ και σχεδόν δύο χρόνια εν μέσω ενός μεγάλου προγράμματος ψηφιακού μετασχηματισμού με επίκεντρο το Cloud και την Επιχειρηματική Νοημοσύνη σε πραγματικό χρόνο. Στόχος είναι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας, η προσφορά καλύτερων προϊόντων και η ενίσχυση του προσωπικού με την άμεση πρόσβασή του στις επιδόσεις της τράπεζας σε πραγματικό χρόνο. Για το σκοπό αυτό, η τράπεζα στράφηκε στο Microsoft Azure για να αντιμετωπίσει τις ολοένα μεταβαλλόμενες ανάγκες, συμπεριφορές και προτιμήσεις των πελατών της.