Η Eurobank EFG Fund Management Company δημιούργησε ένα νέο αμοιβαίο κεφάλαιο fund of funds που επενδύει στις αγορές ακινήτων, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που παρουσιάζουν κυρίως στις Η.Π.Α. Το Eurobank EFG Fund of Funds Real Estate στοχεύει σε ανταγωνιστικές αποδόσεις σε βάθος χρόνου με ταυτόχρονη διασπορά του επενδυτικού κινδύνου, χρησιμοποιώντας την εμπειρία κορυφαίων διεθνών οίκων διαχείρισης περιουσίας, εξειδικευμένων στις αγορές ακινήτων.