Η Euro RSCG Athens ολοκλήρωσε με επιτυχία τις διαδικασίες πιστοποίησης και πιστοποιήθηκε από την TUV Hellas, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435:2009, αναφορικά με τις δραστηριότητες: Παροχή ολοκληρωμένων διαφημιστικών υπηρεσιών, προώθηση πωλήσεων και άμεσου μάρκετινγκ και δημιουργία διακριτού σήματος.