Φιλική δήλωση ατυχήματος μέσω smartphone

Μετά από 2 χρόνια κοινών μελετών και εργασιών μεταξύ των μελών της, η Euresa δημιούργησε ένα πρότυπο φιλικής δήλωσης ατυχήματος για smartphone, εμπνεόμενη από την έντυπη φιλική δήλωση τροχαίου ατυχήματος που χρησιμοποιείται σε πολλές χώρες από τη δεκαετία του 70. Το πρότυπο αυτό, που ονομάστηκε e-Δήλωση, τέθηκε πλέον στη διάθεση των ευρωπαϊκών ασφαλιστικών εταιρειών, μέσω των εθνικών ομοσπονδιών τους, οι οποίες μπορούν να το αποκτήσουν και να το προσαρμόσουν στις ιδιαιτερότητες της εκάστοτε χώρας. Στη Γαλλία, την Ιταλία και την Ελλάδα η εφαρμογή βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη, ενώ στο Βέλγιο μελετάται ακόμα από την ομοσπονδία. Μέλος της Euresa στην Ελλάδα είναι η Συνεταιριστική Ασφαλιστική.