Η Εθνική Ασφαλιστική ενέταξε στο στελεχιακό της δυναμικό τον Αχιλλέα Σωφρονίου ως Υπεύθυνο Επενδύσεων (Chief Investment Officer).

Ο Αχ. Σωφρονίου έρχεται από το Λονδίνο, με 16 χρόνια υπηρεσίας στον χώρο των παγκόσμιων αγορών και εξειδίκευση στον ασφαλιστικό τομέα, ενώ διαθέτει εμπειρία στη διαχείριση χαρτοφυλακίων σε διαφορετικά ρυθμιστικά πλαίσια και δικαιοδοσίες.

Η πρόσληψή του αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τις εργασίες της υπάρχουσας μονάδας, καθώς και να συμβάλλει σε βελτιστοποίηση του χαρτοφυλακίου της Εθνικής Ασφαλιστικής.