Προσέφεραν 108 πακέτα τροφίμων.

Η εθελοντική ομάδα της ΑΧΑ ενώνει τις δυνάμεις της με τις οργανώσεις Μπορούμε και Emfasis Foundation και τον Δήμο Μεταμόρφωσης και προσφέρει 108 πακέτα τροφίμων σε οικογένειες και άστεγους.

Κατανοώντας την ανάγκη για άμεση φροντίδα των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων λόγω της πανδημικής κρίσης, οι εθελοντές της ΑΧΑ πρόσφεραν, με τη στήριξη της εταιρείας, 108 πακέτα τροφίμων σε 12 οικογένειες με ανήλικα τέκνα που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας, σε 150 άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση αστεγίας – ορατής ή μη, και στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Μεταμόρφωσης που αποτελεί σταθερό αρωγό 350 οικογενειών.

Η συγκεκριμένη δράση αποτελεί μέρος του πλάνου Έμπρακτης Στήριξης 360° που έχει ήδη ανακοινώσει η ΑΧΑ με στόχο να συνεισφέρει σφαιρικά στην κάλυψη αναγκών που προκύπτουν από τη δύσκολη παρούσα συγκυρία, και αφορούν στην κοινωνία, σε τομείς της οικονομίας που πλήττονται, στους πελάτες και στους ανθρώπους της.