Παρουσιάζουν τα ευρήματα έρευνας σε webinar, στις 24/06.

Η Eurolife FFH και η ΜΚΟ ethelon προχώρησαν στη διοργάνωση πανελλαδικής έρευνας για τον εθελοντισμό στη χώρα, με θέμα το πώς επηρεάστηκε κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο διευρυμένο δίκτυο συνεργατών της ethelon, το οποίο περιλαμβάνει μέλη άλλων μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, στελέχη επιχειρήσεων, καθώς και ολόκληρη τη βάση εθελοντών της.

Συνολικά, η έρευνα συγκέντρωσε περισσότερες από 1.200 συμμετοχές. Ένα από τα βασικά σημεία που καταγράφονται είναι τα προβλήματα που προκύπτουν στην οργάνωση και την εφαρμογή εθελοντικών προγραμμάτων. Ταυτόχρονα, αναδεικνύονται νέα, εναλλακτικά μοντέλα κοινωνικής προσφοράς που βασίζονται στον εθελοντισμό, αλλά υλοποιούνται με διαφορετικό τρόπο.

Συγκεκριμένα, η έρευνα εστιάζει σε μια νέα μορφή εθελοντισμού, το Virtual Volunteering. Πρόκειται για μία σύγχρονη πρακτική, κατά την οποία η εθελοντική προσφορά πραγματοποιείται με τη χρήση του διαδικτύου, μέσω ηλεκτρονικής συσκευής. Τα αποτελέσματα της έρευνας, καθώς και οι τάσεις που θα αναδειχθούν από την ανάλυσή τους, θα παρουσιαστούν στις 24 Ιουνίου, σε ανοιχτό webinar, το οποίο μπορεί να παρακολουθήσει κάθε ενδιαφερόμενος.