Κώστας Ευριπίδης, Διευθύνων Σύμβουλος Genesis Pharma

H Genesis Pharma ιδρύθηκε το 1997 και αποτελεί πρωτοπόρα εταιρεία φαρμακευτικής βιοτεχνολογίας, με την κύρια επιχειρηματική της δραστηριότητα να εστιάζεται στην πώληση, προώθηση και διανομή φαρμακευτικών προϊόντων βιοτεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας της, η εταιρεία έδωσε το δικό της στίγμα που ήταν σαφές ότι έθετε την έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην πρώτη γραμμή. Και όχι επιφανειακά, αλλά στρατηγικά, ουσιαστικά και υπεύθυνα. Για όλα αυτά είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον Κώστα Ευριπίδη, Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας.

Marketing Week: Ο κλάδος της φαρμακευτικής βιοτεχνολογίας στον οποίο δραστηριοποιείται η Genesis Pharma θα έλεγα ότι ευνοεί την ανάπτυξη προγραμμάτων CSR. Ωστόσο είναι σαφές ότι η εταιρεία έχει σαφή στρατηγικό προσανατολισμό σε θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας της. Το ερώτημα είναι εάν ο προσανατολισμός αυτός της έχει δώσει στην πορεία των χρόνων ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Υποθέτω πως ναι. Ποια είναι αυτά λοιπόν;

Κώστας Ευριπίδης: Είναι αλήθεια πως από τον πρώτο κιόλας χρόνο της ίδρυσής μας ξεκινήσαμε να υλοποιούμε δράσεις κοινωνικής προσφοράς, θεωρώντας το χρέος μας να επιστρέψουμε αξία στην κοινωνία. Οι δράσεις αυτές μακροχρόνια διαμόρφωσαν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας. Για μια εταιρεία όπως η Genesis Pharma, που η βασική μας δραστηριότητα συνδέεται με το μεγαλύτερο αγαθό, την υγεία, τέτοιες δράσεις αποτελούν πλέον αναπόσπαστο μέρος της επιχειρηματικής μας στρατηγικής. Τα οφέλη από τέτοιες πρωτοβουλίες είναι πολλαπλά, καθώς η σημερινή πραγματικότητα επιτάσσει οι εταιρείες να λειτουργούν με υπευθυνότητα και να προσφέρουν στην κοινωνία.

Σήμερα το κριτήριο διαφοροποίησης των εταιρειών ξεπερνά αυτό καθαυτό το προϊόν και συνδέεται με τις αξίες που πρεσβεύει μια εταιρεία και το θετικό αποτύπωμά της. Η υπευθυνότητα έρχεται να πολλαπλασιάσει την «αξία» ενός ποιοτικού προϊόντος και να βοηθήσει την εταιρεία να διαμορφώσει καλή φήμη, να κτίσει δεσμούς εμπιστοσύνης με καταναλωτές, συνεργάτες, μετόχους, τους ίδιους τους εργαζόμενούς της και τέλος, να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της και μακροπρόθεσμα τα οικονομικά της αποτελέσματα.

Στην Genesis Pharma έχουμε δει αυτά τα αποτελέσματα στην πράξη, κυρίως υπό την έννοια της εμπιστοσύνης που έχουμε κερδίσει από τους συνεργάτες μας, από τους φορείς της υγείας, από τους ίδιους μας τους ανθρώπους.

Marketing Week: Η έννοια της εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας είναι ευρύτατη και πολυσύνθετη. Πώς οριοθετείται από την Genesis Parma και σε ποιες κατευθύνσεις κινείται;

Κώστας Ευριπίδης: Η εταιρική υπευθυνότητα για εμάς έχει δύο μεγάλους άξονες, την υπεύθυνη λειτουργία μας και την κοινωνική μας προσφορά. Εργαζόμαστε καθημερινά ώστε να προσφέρουμε σε κάθε ασθενή προϊόντα υψηλής ποιότητας, ασφάλειας και αποτελεσματικότητας, δεσμευόμαστε από τον Κώδικα Δεοντολογίας του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος και τους κώδικες του European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations, εφαρμόζουμε Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου και φροντίζουμε να ελαχιστοποιούμε την επίδραση της δραστηριότητάς μας στο περιβάλλον μέσω του προγράμματος διαχείρισης πόρων.

Παράλληλα, υλοποιούμε ένα πρόγραμμα κοινωνικής προσφοράς σε τρεις βασικούς άξονες: την υγεία, την εκπαίδευση των νέων και την ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηματικότητας, καθώς και ένα πρόγραμμα ανθρωπίνου δυναμικού με στόχο να διαμορφώσουμε το καλύτερο δυνατό εργασιακό περιβάλλον για τους ανθρώπους μας. Και δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε ακόμη πιο δυναμικά.


Marketing Week: Υποθέτω ότι ο βασικότερος άξονας κοινωνικής προσφοράς της Genesis Pharma είναι η υγεία. Ποιες είναι οι σημαντικότερες πρωτοβουλίες που έχετε πάρει προς αυτήν την κατεύθυνση;

Κώστας Ευριπίδης: Πράγματι η υγεία είναι ο βασικότερος άξονας για εμάς, καθώς είναι ο τομέας της δραστηριότητάς μας, τον γνωρίζουμε καλά και μπορούμε να προσφέρουμε πολλά. Επί σειρά ετών στηρίζουμε συλλόγους ασθενών με σπάνια και χρόνια νοσήματα, στοχεύοντας να τους βοηθήσουμε να συνεχίσουν να προσφέρουν απρόσκοπτα τις υπηρεσίες τους στους έλληνες ασθενείς. Η προσφορά τους είναι εξαιρετικά σημαντική και οι ανάγκες που προκύπτουν για την επίτευξη των σκοπών τους πολύ μεγάλες.

Επιπλέον, επειδή πιστεύουμε πως η σωστή ενημέρωση και η πρόληψη αποτελούν το κλειδί για την καλή υγεία και την ποιότητα ζωής, συμμετέχουμε ενεργά σε εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού. Η πιο πρόσφατη δράση μας είναι η συμμετοχή μας στη πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μυλωνάς «Δρόμοι στο Μέλλον – Συμμαχία για την ασφάλεια και τον πολιτισμό στο δρόμο», στο πλαίσιο της οποίας υλοποιούμε ένα πρόγραμμα ενημέρωσης για τους τρόπους που η υγεία μας μπορεί να επηρεάσει την οδική μας συμπεριφορά.

Marketing Week: Το περιβάλλον αποτελεί έναν ακόμα τομέα που η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη έχει προσεγγίσει ιδιαίτερα, τα τελευταία χρόνια. Γνωρίζω ότι και σε αυτόν τον τομέα, η Genesis Pharma έχει αξιοζήλευτη δραστηριότητα. Πώς έχετε κινηθεί εδώ;

Κώστας Ευριπίδης: Με στόχο να ελαχιστοποιούμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της λειτουργίας μας, από το 2006 έχουμε εντατικοποιήσει τις δράσεις μας για ορθολογικότερη διαχείριση πόρων, ενώ φέτος στοχεύουμε να επενδύσουμε ακόμη περισσότερο στο περιβαλλοντικό μας πρόγραμμα μέσω προτάσεων, δράσεων και συμμετοχής των ίδιων των εργαζομένων μας. Μέχρι σήμερα υλοποιούμε προγράμματα ανακύκλωσης για χαρτί και αλουμίνιο, για παλιές ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές εταιρικές συσκευές, καθώς και για οικιακές συσκευές των εργαζομένων μας.

Επίσης, συλλέγουμε και επαναχρησιμοποιούμε τα μελανοδοχεία των εκτυπωτών και χρησιμοποιούμε λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας σε όλες τις εγκαταστάσεις μας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε στη διαχείριση των ληγμένων ή αλλοιωμένων φαρμακευτικών σκευασμάτων και στην καταστροφή τους και για το λόγο αυτό συνεργαζόμαστε με εξειδικευμένη εταιρεία για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων..

Marketing Week: H Genesis Pharma στηρίζει εδώ και καιρό το έργο του μη κυβερνητικού οργανισμού Euroscience, ο οποίος ασχολείται με την εκπαίδευση των νέων σε θέματα τεχνολογίας. Τι περιλαμβάνει η στήριξη αυτή και πώς εξελίσσεται κάθε χρόνο;

Κώστας Ευριπίδης: Συνεργαζόμαστε με το ελληνικό παράρτημα του οργανισμού Euroscience, καθώς πρόκειται για μια αξιόλογη ομάδα ανθρώπων που συμβάλλει με έργο στην προώθηση της επιστήμης και της τεχνολογίας. Αυτό που έχουμε από κοινού αναλάβει είναι ένα πρόγραμμα συγκέντρωσης παλιών υπολογιστών που συντηρούνται, αναβαθμίζονται και διανέμονται στα σχολεία των ακριτικών περιοχών της Ελλάδας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και συγκέντρωση βιβλίων για τον εμπλουτισμό των σχολικών βιβλιοθηκών. Στην Genesis Pharma στοχεύουμε όχι μόνο να συγκεντρώσουμε δικούς μας υπολογιστές και βιβλία, αλλά να κινητοποιήσουμε και άλλες εταιρείες και το κοινό να συμμετέχει σε αυτήν την προσπάθεια.

Marketing Week: Και στον τομέα του πολιτισμού έχετε έντονη παρουσία τα τελευταία χρόνια. Τι είδους πολιτιστικά δρώμενα στηρίζετε και με ποια κριτήρια;

Κώστας Ευριπίδης: Στηρίζουμε κυρίως δρώμενα που σχετίζονται με την εκπαίδευση των παιδιών, πραγματοποιούνται για την ενίσχυση συλλόγων ασθενών ή αποτελούν πολιτιστικές πρωτοβουλίες ομάδων ασθενών. Ενδεικτικά σας αναφέρω τη χορηγία μας στη συναυλία του Jose Carreras για τον Αγώνα κατά της Λευχαιμίας, τη στήριξη της καλλιτεχνικής ομάδας ΟΝΑΡ – Μέσω Τέχνης για το άρρωστο παιδί, τη χορηγία των παραστάσεων της Αιγυπτιακής Ορχήστρας Δωματίου για τους σκοπούς των Special Olympics Hellas.

Επίσης, λόγω της κυπριακής καταγωγής μου, αλλά και των υπολοίπων μελών του Δ.Σ. της Genesis Pharma, με κάθε ευκαιρία στηρίζουμε πρωτοβουλίες που αφορούν στην ενίσχυση κυπρίων καλλιτεχνών, αλλά και πρωτοβουλίες που μπορεί να συμβάλλουν στην ενίσχυση της εικόνας της Κύπρου στο εξωτερικό. Φέτος αγκαλιάσαμε με μεγάλη χαρά και συγκίνηση την έκδοση του πολυτελούς λευκώματος «Κύπρος Άνωθεν» με αεροφωτογραφίες της Κύπρου, ελπίζοντας με τον τρόπο αυτό να τιμήσουμε τη γενέτειρά μας, αλλά και να δώσουμε την ευκαιρία στο ελληνικό κοινό να γνωρίσει τις φυσικές ομορφιές του νησιού, τα μνημεία, τις εκκλησίες του, θησαυρούς άγνωστους ακόμη και για εμάς που γεννηθήκαμε εκεί.

Τέλος στo πλαίσιo του μακροχρόνιου προγράμματος υποστήριξης του ερευνητικού έργου που πραγματοποιούν διάφορα ελληνικά πανεπιστήμια και σχολές, φέτος ενισχύουμε την έρευνα και στο χώρο της αρχαιολογίας μέσω χορηγίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.


Marketing Week: Η εταιρεία σας από το 2003 και μετά κατατάσσεται κάθε χρόνο ανάμεσα στις 10 επιχειρήσεις με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του διαγωνισμού Best Workplaces Hellas. Πρόκειται για πολύ σημαντική διάκριση, δεδομένου ότι πρόκειται για διαρκή διάκριση και όχι «φωτοβολίδα». Ποιες στρατηγικές προδιαγραφές της εταιρείας συνιστούν αυτό το αποτέλεσμα; Τι σημαίνει για σας η έννοια ανθρώπινος παράγοντας;

Κώστας Ευριπίδης: Θεωρούμε χρέος μας να προσφέρουμε στους ανθρώπους μας ένα περιβάλλον ασφαλές και δημιουργικό. Πιστεύουμε πως, η διατήρηση της θέσης μας και της εμπιστοσύνης που έχουμε κερδίσει στην αγορά ξεκινάει από τους ανθρώπους που δουλεύουν μαζί μας, τη δέσμευσή τους απέναντι στην εταιρεία, την καλή τους ψυχολογία.

Γι’ αυτό, από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας μας προσπαθήσαμε να διαμορφώσουμε ένα καλό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας και δουλεύουμε συστηματικά όχι μόνο να το διατηρούμε, αλλά και να το βελτιώνουμε, ώστε να καλύπτει αποτελεσματικά τις ανάγκες των εργαζομένων μας. Στηρίζουμε την οικογένεια και τις νέες μητέρες με διάφορες παροχές, επιδόματα αλλά και ειδικό πρόγραμμα αδειών, ενθαρρύνουμε τη συνεχή εκπαίδευση και επαγγελματική εξέλιξη των εργαζομένων μας, καλύπτοντας έξοδα σπουδών και εκπαιδευτικών συνεδρίων, έχουμε υιοθετήσει μια πρακτική προαγωγών και μισθοδοσίας που παρέχει κίνητρα σε όλους ανεξαιρέτως.

Εκτός από τις παροχές που τους προσφέρουμε όμως, αυτό που θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό είναι πως στην Genesis Pharma δουλεύουμε διαρκώς ώστε να διαμορφώσουμε ένα περιβάλλον που βασίζεται στο σεβασμό, την εμπιστοσύνη, την αξιοκρατία και την εταιρική δημοκρατία.

Marketing Week: Είναι αλήθεια ότι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη έχει διεισδύσει πλέον σε κάθε ελληνική επιχείρηση, είτε άμεσα, είτε έμμεσα. Κάποιες εταιρείες επενδύουν στρατηγικά σε αυτήν και κάποιες το κάνουν λόγω μόδας. Ποια είναι τα στοιχεία εκείνα που διαφοροποιούν τη μια περίπτωση από την άλλη; Με άλλα λόγια, πώς μπορεί κάποιος να διακρίνει εάν η επένδυση μια εταιρείας στο CSR είναι στρατηγική ή όχι;

Κώστας Ευριπίδης: Το σημαντικό είναι οι εταιρείες να κατανοήσουν πως πρέπει να δεσμευθούν συνολικά και ειλικρινά στις αρχές της εταιρικής υπευθυνότητας. Πρέπει η κοινωνική προσφορά να είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την υπεύθυνη λειτουργία και πρέπει αυτά τα δύο να αποτελούν μια δέσμευση διαρκείας, που να αποτυπώνεται στη στρατηγική και στο όραμα της κάθε εταιρείας. Αυτή για εμένα είναι η μόνη και ξεκάθαρη διαφορά μεταξύ μιας υπεύθυνης εταιρείας σε σύγκριση με μια εταιρεία που πραγματοποιεί χορηγικά προγράμματα ή αποσπασματικές δράσεις κοινωνικής προσφοράς.

Marketing Week: Υπάρχει η άποψη ότι οι ενέργειες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης είναι καλοδεχούμενες στην ευρύτερη κοινωνία, είτε αποτελούν στρατηγική επιλογή, είτε μόδα. Με άλλα λόγια, κάποιοι εκτιμούν ότι «το αποτέλεσμα μετράει και όχι τόσο το κίνητρο». Συμφωνείτε με αυτήν την άποψη;

Κώστας Ευριπίδης: Ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να δούμε μια ουσιαστική αλλαγή στον τρόπο που λειτουργούν οι επιχειρήσεις και στον τρόπο που επηρεάζουν την κοινωνία και το περιβάλλον είναι, όπως σας ανέφερα και πριν, η συνολική, ολοκληρωμένη και μεθοδική δέσμευση στις αρχές της εταιρικής υπευθυνότητας και η αποτύπωση της δέσμευσης αυτής στη στρατηγική της εταιρείας. Οι ενέργειες κοινωνικής προσφοράς σίγουρα είναι καλοδεχούμενες, όταν όμως γίνονται αποσπασματικά χάνουν τη δυναμική τους, αλλά και την προστιθέμενη αξία που θα μπορούσαν να αποφέρουν τόσο στην ίδια την εταιρεία. όσο και στην ευρύτερη κοινωνία.