Ενδιαφέροντα συμπεράσματα στην ημερίδα του CRI

Κατά τη διάρκειά της παρουσιάστηκε ο Εθνικός Δείκτης Εταιρικής Ευθύνης (CR Index). Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Ινστιτούτου, Δημήτρη Γ. Μαύρο, «η ενσωμάτωση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στη στρατηγική των επιχειρήσεων και η δραστηριοποίησή τους σε πρακτικές προς όφελος της κοινωνίας, του περιβάλλοντος, των εργαζομένων και της αγοράς, τις καθιστά πιο έτοιμες να αναπτυχθούν στο σύγχρονο, πολύπλοκο επιχειρηματικό περιβάλλον».

Η παρουσίαση της μελέτης “Communicating Purpose Impact Study” που διεξήχθη από το IMD Center for Corporate Sustainability Management, με τη χορηγία της Burson-Marsteller, βρήκε ιδιαίτερα θερμή ανταπόκριση από το κοινό. Σύμφωνα με την έρευνα, που αξιολογεί σε βάθος περισσότερες από 200 ευρωπαϊκές εταιρείες σχετικά με το πώς διαμορφώνουν την επικοινωνιακή τους στρατηγική με βάση τον εταιρικό τους στόχο, οι εταιρείες που διακρίνονται για την καθαρότητα του στόχου τους και την αποτελεσματική του μετάδοση, είναι εκείνες οι οποίες επιτυγχάνουν όχι μόνο να ισχυροποιήσουν σημαντικά τη φήμη τους απέναντι στους κοινωνικούς τους εταίρους, αλλά εν τέλει και να βελτιώσουν τις οικονομικές τους επιδόσεις κατά 17% σε σχέση με τους ανταγωνιστές τους. Χορηγός της ημερίδας ήταν η Henkel Hellas.

Την εκδήλωση υποστήριξαν οι εταιρείες PRC Group/The Management House, Advocate/Burson-Marsteller, καθώς και το Centre for Sustainability and Excellence (CSE).