Το πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές ελληνικών πανεπιστημίων, με σπουδές σε Οικονομικά-Χρηματοοικονομικά, Πληροφορική, Θετικές Επιστήμες και Διοίκηση Επιχειρήσεων-Τραπεζική. Στην πρώτη του φάση παρέχει οικονομική υποστήριξη για μεταπτυχιακά προγράμματα στην Ελλάδα, ενώ προσφέρει επίσης παράλληλη πρακτική άσκηση των φοιτητών στον όμιλο της Εθνικής Τράπεζας.

Υποστηρίζοντας τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, η Εθνική στη δεύτερη φάση του προγράμματος προσλαμβάνει τους υποτρόφους, με πλήρη απασχόληση για 2 χρόνια. Η τράπεζα προσφέρει επιπρόσθετα τη δυνατότητα χορήγησης 5 υποτροφιών σε ενδιαφερόμενους υποψηφίους, για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, διάρκειας 3 ετών. Επιπλέον, αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση ομάδων φοιτητών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της χώρας σε διεθνείς διαγωνισμούς για 3 συνεχόμενα έτη.