Στο πλαίσιο του Mobile World Congress

Ο κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ σε έναν χρόνο από σήμερα, με σημαντικές συνέπειες για τις επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη. Πρωταρχικός στόχος του GDPR είναι να διασφαλιστεί η προστασία της ιδιωτικής ζωής των πολιτών της ΕΕ. Σε αυτό το πλαίσιο, η Eset θα παρουσιάσει ένα white paper σχετικά με τις επικείμενες νομικές απαιτήσεις, που θα ισχύουν από τον Μάιο του 2018, με αναλυτικές πληροφορίες για το πώς οι λύσεις ασφάλειας της Eset ανταποκρίνονται στις ρυθμίσεις του κανονισμού. Από το επόμενο έτος, μία εταιρεία οφείλει να συμμορφωθεί με τον κανονισμό GDPR , εφόσον δραστηριοποιείται «στην παροχή δωρεάν ή επί πληρωμή αγαθών ή υπηρεσιών, που περιλαμβάνουν διαχείριση προσωπικών δεδομένων σε άτομα εντός της ΕΕ, και στην παρακολούθηση της συμπεριφοράς των ατόμων από όπου προκύπτουν τα προσωπικά δεδομένα εντός της ΕΕ».