Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 3 Σεπτεμβρίου

Συγκεκριμένα, το έργο αφορά στη διαφημιστική προβολή και ανάδειξη του διακριτού χαρακτήρα και της διαφορετικής φυσιογνωμίας των τηλεοπτικών σταθμών και του δορυφορικού ERT world της ΕΡΤ, όπως επίσης και σε επιμέρους εκπομπές και προγράμματα. Αφορά επίσης στο ραδιόφωνο, το website και webTV της ΕΡΤ. Σύμφωνα με την προκήρυξη, η σύμβαση έχει διάρκεια ενός έτους και η ΕΡΤ διατηρεί το δικαίωμα αυξομείωσης της προϋπολογισθείσας δαπάνης κατά 40%.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 3 Σεπτεμβρίου 2012.  Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι, στο άρθρο 8 του Παραρτήματος Β (ειδικοί όροι) της προκήρυξης, αναφέρεται ότι η πληρωμή της αναδόχου εταιρείας θα γίνεται με αντίστοιχη ισόποση χορήγηση διαφημιστικού χρόνου απ΄όλα τα μέσα που διαθέτει η ΕΡΤ. Επιπλέον, στο Παράρτημα Γ διευκρινίζεται ότι τόσο η αμοιβή που θα συμφωνηθεί, όσο και οι δαπάνες σχεδιασμού και παραγωγής του διαφημιστικού υλικού θα πληρωθούν συμψηφιστικά με την παραχώρηση ίσης αξίας διαφημιστικού χρόνου.

ΧΟΡΗΓΙΑ ΕΚΟ
Η ΕΚΟ είναι χορηγός των αθλητών Αλέξανδρου Νικολαΐδη και Κωνσταντίνας Κεφαλά, για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου που ξεκινούν στις 27 Ιουλίου 2012. Ο Αλέξανδρος Νικολαΐδης αγωνίζεται στο άθλημα του Tae Kwon Do και θα είναι ο σημαιοφόρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Αποστολής. Η Κωνσταντίνα Κεφαλά είναι μαραθωνοδρόμος και είναι μία από τις πιο νέες εισόδους στην Ελληνική Ολυμπιακή Αποστολή.