Εξέδωσε σχετική προκήρυξη.

Η ΕΡΤ προχώρησε στην προκήρυξη της θέσης του Γενικού Διευθυντή Marketing & Εμπορικής Εκμετάλλευσης, με βάση το νέο της οργανόγραμμα. Σύμφωνα με την προκήρυξη, η θέση είναι πλήρους απασχόλησης και η θητεία του επιλαχόντος θα καθορισθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Στις αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή Marketing & Εμπορικής Εκμετάλλευσης περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, η προβολή και επικοινωνία όλων των προγραμμάτων της ΕΡΤ και στα 3 Μέσα, η ευθύνη της υλοποίησης της ανάδειξης του περιεχομένου μέσα από τα ψηφιακά Μέσα, η έρευνα της αγοράς με σκοπό την κατανόηση των καταναλωτικών αναγκών και προτιμήσεων, καθώς και η εμπορική αξιοποίηση του ραδιοτηλεοπτικού χρόνου και του διαδικτυακού χώρου. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ενδιαφέροντος λήγει την Παρασκευή, 15 Μαΐου.