Η ΕΡΤ ΑΕ προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου «Προμήθεια υπηρεσιών διαφημιστικής εκστρατείας διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με δικαίωμα προαίρεσης». Αντικείμενο είναι η προμήθεια υπηρεσιών διαφημιστικής εκστρατείας και παραγωγής διαφημιστικών ταινιών με σκοπό την κάλυψη των διαφημιστικών αναγκών και της προβολής του περιεχομένου και των δράσεων της ΕΡΤ ΑΕ.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 360.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, για 12 μήνες. Συμπεριλαμβανομένου και του μονομερούς δικαιώματος της ΕΡΤ ΑΕ, για ανανέωση διάρκειας 12 μηνών, ο προϋπολογισμός διαμορφώνεται σε 892.800 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για 24 μήνες. Προσφορές υποβάλλονται μέχρι τη Δευτέρα 05/07/2021.