Ενισχύει τη θέση της στην αγορά διανομής video

«Η Ericsson προβλέπει ότι 50 δις. συσκευές θα συνδεθούν μέσω ευρυζωνικότητας, mobility και cloud. Η μελλοντική διανομή βίντεο θα έχει παρόμοια επίδραση στην καταναλωτική συμπεριφορά και κατανάλωση όπως ακριβώς είχε και το  mobile voice. Η εξαγορά αυτή συμβάλλει στην ηγετική θέση της Ericsson, με πάνω από 40 πελάτες, εξυπηρετώντας πάνω από 11 εκατ. εγγεγραμμένα νοικοκυριά. Επιπλέον, η  Ericsson θα ενισχυθεί με ανώτερες ικανότητες αλλά και με κάποιους από τους πιο ταλαντούχους ανθρώπους στο χώρο της διανομής IPTV», ανέφερε σχετικά ο Per Borgklint, Senior Vice President & Head of Business Unit Support Solutions της Ericsson.
 
Εκτιμάται πως η παγκόσμια αγορά IPTV θα ανέλθει στους 76 εκατ. συνδρομητές το 2013 με κέρδη 32 δις. δολάρια, αυξανόμενη σε 105 εκατ. συνδρομητές και 45 δις. δολάρια το 2015.