Στο πλαίσιο της πρόσφατα ανακοινωθείσας πρωτοβουλίας της, «Time Well Shared», η IWC Schaffhausen στηρίζει την υλοποίηση μιας ξεχωριστής εθελοντικής δράσης του προσωπικού της.

Εθελοντική δράση για τη στήριξη μαθητών και γονέων.

Στο πλαίσιο της πρόσφατα ανακοινωθείσας πρωτοβουλίας της, «Time Well Shared», η IWC Schaffhausen στηρίζει την υλοποίηση μιας ξεχωριστής εθελοντικής δράσης του προσωπικού της. Στον ελεύθερο χρόνο τους, ο καθένας ξεχωριστά αλλά και σε εθελοντική βάση, οι εργαζόμενοι θα προσφέρουν υποστηρικτική διδασκαλία επί βασικών μαθημάτων, όπως μαθηματικά και ξένες γλώσσες, σε μαθητές σχολείων. Στόχος είναι να υποστηρίξουν τόσο τα παιδιά που μελετούν στο σπίτι τους όσο και τους γονείς τους, λόγω της τρέχουσας κατάστασης που επικρατεί.

Η δωρεάν online διδασκαλία θα υλοποιηθεί μέσω της διεθνούς εταιρείας Υπηρεσιών Διδασκαλίας, Good Tutors Finder. «Με αυτή την προσωπική, εθελοντική δέσμευση, επιθυμούμε να ισχυροποιήσουμε την υπόσχεση μας για κοινωνική συνεισφορά, όπως και να διασφαλίσουμε ότι κανένα παιδί δεν μένει πίσω, μειώνοντας παράλληλα το βάρος από τους γονείς τους», σχολιάζει η Franziska Gsell, Διευθύντρια Μάρκετινγκ και Πρόεδρος της Επιτροπής Βιωσιμότητας της IWC Schaffhausen.