Με το Wave Atlas

Το Wave Atlas, στη διεύθυνση http://wave.umww.com/, περιλαμβάνει τα βασικά συμπεράσματα και στοιχεία της έρευνας. Επιγραμματικά για κάθε χώρα που συμμετέχει οι επισκέπτες μπορούν να δουν: Social trends, top data της κάθε χώρας, την εξέλιξη των social media κάθε χώρας, τρόπους αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας, προηγούμενες εκδόσεις, μεθοδολογία, κ.α. Επίσης έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τα δικά τους ερωτήματα σχετικά με την έρευνα.