Έκθεση ευρωπαϊκής βιωσιμότητας

Η Epson δημοσιεύει την έκθεσή της για τη βιωσιμότητα, «Green Choice Report 2020». Αυτή η μη οικονομική έκθεση 48 σελίδων παρέχει αναλυτικές λεπτομέρειες για τις πρωτοβουλίες βιωσιμότητας και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που έχει αναλάβει η Epson σε όλες τις περιοχές της Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής (EMEA) που δραστηριοποιείται. Κατά τη διάρκεια του 2020, η Epson σημείωσε σημαντική πρόοδο στην εναρμόνιση των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, μία δέσμευση που ανέλαβε μετά τη Συμφωνία του Παρισιού του 2016 και τη Σύνοδο-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή.

Ο Kazuyoshi Yamamoto, Πρόεδρος της Epson Europe, ανέφερε: «Η βιωσιμότητα είναι στο DNA μας, διέπει όλα όσα κάνουμε. Αφορά τη συνεχή αντιμετώπιση και βελτίωση κάθε πτυχής του παγκόσμιου αποτυπώματός μας, από την παραγωγή και τη διανομή έως τη χρήση των πόρων και τις συμπεριφορές των ανθρώπων μας»..