Στην επιστροφή στους χώρους εργασίας κατά τη σταδιακή άρση των μέτρων εναντίον της διάδοσης του Covid-19 εστιάζει το 5ο Intelligence Report της Weber Shandwick, για την περίοδο 20-26/04/2020.

Σύμφωνα με το νέο Weber Shandwick Intelligence Report.

Στην επιστροφή στους χώρους εργασίας κατά τη σταδιακή άρση των μέτρων εναντίον της διάδοσης του Covid-19 εστιάζει το 5ο Intelligence Report της Weber Shandwick, για την περίοδο 20-26/04/2020. Για την πλειοψηφία των οργανισμών και των ηγεσιών τους, η επιστροφή στους χώρους εργασίας κατά τη σταδιακή άρση των μέτρων εναντίον της διάδοσης του Covid-19 αποτελεί το ζήτημα που καλούνται άμεσα και κατά προτεραιότητα να αντιμετωπίσουν.

Ο τρόπος με τον οποίο θα προχωρήσει η διαδικασία αυτή εξαρτάται από πολλές παραμέτρους. Η πρώτη είναι η υγειονομική. Οι ειδικοί θα είναι αυτοί που θα ορίσουν το πλαίσιο. Οι υπόλοιπες παράμετροι ωστόσο είναι αυτές που θα καθορίσουν την πορεία της ίδιας της εταιρείας βραχυπρόθεσμα, αλλά και μακροπρόθεσμα.

Βραχυπρόθεσμα γιατί η επιτυχία της επιστροφής θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της ίδιας της εταιρείας. Και μακροπρόθεσμα γιατί ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά της επόμενης ημέρας της πανδημίας είναι ότι η επικοινωνία με τους εργαζόμενους και το δικό τους word of mouth αποκτά πολλαπλασιαστική δύναμη συγκριτικά με αυτή που είχε πριν την κρίση του Covid-19.

Πώς θα γίνει η επιστροφή στους χώρους εργασίας;

Αρχικά, το πλαίσιο της επιστροφής στους χώρους εργασίας θα είναι διαφορετικό από χώρα σε χώρα αλλά και από κλάδο σε κλάδο. Οι εταιρείες πιθανότατα θα κληθούν να εξετάσουν ποιοι εργαζόμενοι θα πρέπει να βρεθούν και πάλι πίσω στους χώρους εργασίας τους με όρους αποτελεσματικότητας σε σχέση με τις συνθήκες εργασίας. Επιπλέον, παράλληλα με τις οδηγίες των Αρχών, η διοίκηση κάθε εταιρείας πρέπει να καθορίσει εκ των προτέρων τα κριτήρια με τα οποία θα αξιολογήσει ότι η επιστροφή στους χώρους εργασίας είναι ασφαλής. Η ηγεσία κάθε οργανισμού οφείλει να είναι ειλικρινής τόσο στην εσωτερική επικοινωνία της όσο και στην εξωτερική.

Εργασία στο ίδιο περιβάλλον

Η γειτνίαση εργαζομένων σε open spaces γραφεία, σε γραμμές παραγωγής ή και εντός καταστημάτων λιανικής δημιουργεί εύλογα κινδύνους. Το τμήμα HR κάθε οργανισμού θα πρέπει να προσδιορίσει τα μέτρα εκείνα που θα λάβει σε περίπτωση ύπαρξης μελλοντικού κρούσματος στο χώρο εργασίας, καθώς επίσης και τον καλύτερο τρόπο που θα επικοινωνηθούν εσωτερικά οι απαραίτητες αλλαγές στο εργασιακό περιβάλλον. Ανάμεσα στα θέματα που θα εξεταστούν είναι η παροχή ή/και η απαίτηση χρήσης ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού, η αναδιάρθρωση του χώρου εργασίας ή και πρωτοβουλίες ιατρικής φύσης.

Πότε και πού θα δουλεύουν οι εργαζόμενοι;

Σε αγορές που έχει ήδη ξεκινήσει η επιστροφή στον χώρο εργασίας, τα προγράμματα εργαζομένων έχουν προσαρμοστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός στον χώρο εργασίας. Ανάμεσα στις επιλογές περιλαμβάνεται η εργασία με βάρδιες, η παροχή κινήτρων για τηλε-επικοινωνία, η υιοθέτηση μοντέλου απομακρυσμένου χώρου εργασίας, η εφαρμογή ευέλικτων προγραμμάτων και η επανεξέταση των ταξιδιών και των προσωπικών συναντήσεων.