Αντιθέτως, η αύξηση των προσδοκιών για εξαγωγές παραμένει παγκοσμίως αργή, υποδηλώνοντας ότι τα έσοδα εξαρτώνται από την εγχώρια αγοραστική δύναμη των καταναλωτών. Σταθερά απαισιόδοξοι για τους τελευταίους 12 μήνες εμφανίζονται οι Έλληνες επιχειρηματίες, με το καθαρό ποσοστό αισιοδοξίας να ανέρχεται στο -50%, μόλις 1% περισσότερο αισιόδοξοι από τους Ιάπωνες, οι οποίοι με ποσοστό -51% βρίσκονται στην τελευταία θέση της λίστας για το 2ο τρίμηνο του 2016. Η οικονομική αβεβαιότητα εξακολουθεί να επηρεάζει στον μέγιστο βαθμό τις ελληνικές επιχειρήσεις, σημειώνοντας ποσοστό ρεκόρ 86% ως το μεγαλύτερο εμπόδιο για ανάπτυξη στη χώρα. Ακολουθώντας το παγκόσμιο μοντέλο, οι έλληνες επιχειρηματίες φαίνεται να στηρίζονται κι αυτοί στις εγχώριες καταναλωτικές δαπάνες, αφού το 44% αναμένει αύξηση εσόδων, ενώ μόλις το 24% αναμένει αύξηση των εξαγωγών.