«Ελπίζουμε αυτό το πιλοτικό πρόγραμμα  να γίνει μάθημα σε όλα τα σχολεία της χώρας μας και να απλωθεί σε όλα τα σχολεία της Ευρώπης. Εξάλλου η οικονομία που δεν απευθύνεται στον άνθρωπο δεν είναι οικονομία», τονίζει σε  ανακοίνωσή του ο Αντώνης Γκορτζής, Πρόεδρος του EBEN.GR.

Σύμφωνα με τον ίδιο, εάν η ηθική των επιχειρήσεων εισερχόταν ως μάθημα, η χώρα θα απέφευγε πολλά δεινά, αφού «ο ρόλος της επιχειρηματικής ηθικής είναι μονόδρομος στην αποφυγή γεγονότων κρίσης, ειδικά αν συνοδεύεται από κατάλληλο εταιρικό και κρατικό θεσμικό πλαίσιο, αλλά και αν αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρικής κουλτούρας, το οποίο συνεχώς καλλιεργείται στους υπαλλήλους και προβάλλεται δυναμικά από τη διοίκηση».