Σύμφωνα με διεθνή έρευνα της Aon Hewitt, του RBL Group και του Fortune

Η έρευνα καταγράφει τη σύνδεση μεταξύ της στρατηγικής της ηγεσίας και των οικονομικών αποτελεσμάτων, διερευνώντας τον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί αξιολογούν, επιλέγουν, αναπτύσσουν και ανταμείβουν τους ηγέτες τους και δείχνει ξεκάθαρα τη σύνδεση μεταξύ της επένδυσης στην ηγεσία και τα οικονομικά αποτελέσματα. Οι εταιρείες BBVA, L’Oreal, Unilever, ArcelorMittal, Siemens, Raiffeisen Bank International και Novartis βρίσκονται στην κορυφή της λίστας για το 2011 στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με την έρευνα, σχεδόν το 85% των κορυφαίων επιχειρήσεων αναφέρει ότι οι ηγέτες τους είναι σε θέση να εξηγήσουν αποτελεσματικά με ποιον τρόπο η επένδυση στην ηγεσία επηρεάζει την οικονομική απόδοση, ενώ μόνο το 54% των υπόλοιπων εταιρειών στην έρευνα μπορούν να ισχυριστούν το ίδιο. Η μελέτη δείχνει ότι όλοι οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι και τα διευθυντικά στελέχη στις κορυφαίες επιχειρήσεις οδηγούν και συμμετέχουν στα προγράμματα ανάπτυξης ηγεσίας της εταιρείας τους.