Δημιουργία Συντονιστικού Οργάνου
Εκπρόσωποι των Διοικητικών Συμβουλίων της ΕΣΗΕΑ, της ΕΙΗΕΑ, της ΕΠΗΕΑ και της ΕΤΗΠΤΑ, πραγματοποίησαν πρόσφατα συνάντηση με αντικείμενο τον συντονισμό ενεργειών για τη διάσωση του έντυπου Τύπου.

Στη συνάντηση, αποφασίστηκε η δημιουργία Διαρκούς Συντονιστικού Οργάνου των Ενώσεων, το οποίο σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία θα προωθήσει τη μελέτη και λήψη μέτρων «με στόχο την προστασία των εντύπων μέσων μαζικής ενημέρωσης, που αποτελούν πυλώνα της πολυφωνίας, του πολιτισμού και της ποιότητας», όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών.

Κοινό συμπέρασμα των συμμετεχόντων στη συνάντηση ήταν ότι ο Τύπος βρίσκεται στη χειρότερη φάση επιβίωσής του και είναι επιβεβλημένο πλέον να ληφθούν άμεσα μέτρα, προκειμένου να διασωθεί η ανεξαρτησία του Τύπου και να διασφαλιστούν η ομαλότητα της λειτουργίας των επιχειρήσεων και οι θέσεις εργασίας των εργαζομένων δημοσιογράφων, διοικητικών υπαλλήλων και τεχνικών και η έναρξη των συζητήσεων για την υπογραφή ΣΣΕ.