Στο επίκεντρο της προσοχής των καταναλωτών βρίσκεται πλέον η ενέργεια, σύμφωνα με την έκθεση της EY «Energy transition consumer insights», η οποία κατέγραψε απόψεις 70.000 οικιακών καταναλωτών ενέργειας, σε 18 αγορές σε διάστημα δύο ετών.

Σύμφωνα με την έρευνα, 71% των καταναλωτών ενδιαφέρονται περισσότερο να μειώσουν το κόστος και την κατανάλωση ενέργειας, σήμερα, σε σύγκριση με πέρυσι. Επίσης, 65% δήλωσαν ότι ενδιαφέρονται περισσότερο τώρα σε σχέση με έναν χρόνο πριν, για την παρακολούθηση της κατανάλωσης ενέργειάς τους, για τη μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος (61%) και για την αγορά νέων ενεργειακών προϊόντων και υπηρεσιών (50%). Ένας σημαντικός αριθμός των καταναλωτών έχει ενταχθεί στην κατηγορία «omnisumer» -άτομα ή επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε ένα δυναμικό ενεργειακό οικοσύστημα σε ένα πλήθος τόπων, λύσεων και παρόχων. Το 42% δηλώνει ότι θα προτιμούσε πολλαπλούς παρόχους ενεργειακών λύσεων από έναν μόνο πάροχο.

Σε ό,τι αφορά σε ενεργειακές λύσεις, πάνω από 25% θα προτιμούσαν να απευθυνθούν σε κάποιον διαδικτυακό λιανοπωλητή, πάροχο ηλιακής ενέργειας ή έμπορο λιανικής πώλησης οικιακών βελτιώσεων, έναντι του παρόχου ενέργειας με τον οποίο ήδη συνεργάζονται. Την ίδια ώρα, η πλειονότητα των καταναλωτών έχει ήδη επενδύσει ή σκοπεύει να επενδύσει σε προϊόντα που αλλάζουν τον ενεργειακό τρόπο ζωής του – 82% σε ενεργειακά αποδοτικές συσκευές, 67% σε ενεργειακά αποδοτικά κουφώματα και μόνωση, 60% σε έξυπνο θερμοστάτη, και 59% σε ηλεκτρικό όχημα. Εξάλλου, μόνο ένα 40% των καταναλωτών είναι σίγουροι ότι οι συγκεκριμένες εταιρείες θα δημιουργήσουν αξία.