Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Vamvakies a Social Green Project», υλοποιεί η Enel Green Power από κοινού με τη Wise Greece και σε συνεργασία με το Cluster Βιοοικονομίας & Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας (CLuBE) και τον Δήμο Κοζάνης, με σκοπό την προώθηση της αγροδιατροφικής επιχειρηματικότητας.

Το πρόγραμμα, στο οποίο πραγματοποιείται καλλιέργεια αρωματικών φυτών, όπως παλιούρι και τσάι του βουνού εντός φωτοβολταϊκού πάρκου από γυναίκες και κατοίκους του Δήμου Κοζάνης, έχει σκοπό να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν τις επιχειρηματικές τους δεξιότητες και να αποκτήσουν εισόδημα.

Τον πρώτο κύκλο σεμιναρίων παρακολούθησαν συνολικά 250 συμμετέχοντες. Το επόμενο σεμινάριο είναι προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί στις 28 Σεπτεμβρίου στην Κοζάνη στην Κοβεντάρειο Βιβλιοθήκη.