Ενισχύοντας την παγκόσμια παρουσία της

Η Encode, με παρουσία σε 20 χώρες διεθνώς, ενισχύει σημαντικά, μέσω της εξέλιξης αυτής, τη θέση της στην παγκόσμια αγορά. Ο Πρόεδρος της Encode, Αλέξανδρος Δότσης, δήλωσε σχετικά: «Η ένταξη μας στον Όμιλο της Lysys σε συνδυασμό με την μοναδική τεχνογνωσία αλλά και την διεθνή παρουσία της Encode, δημιουργεί όλες τις προϋποθέσεις για περαιτέρω διεθνή ανάπτυξη και καταξίωση». Επιπλέον, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Lysys, Χάρης Κουτάς, επεσήμανε: «Η επένδυσή μας στην Encode είναι σε συμφωνία με την στρατηγική μας να εξυπηρετούμε τις διεθνείς ανάγκες των πελατών μας και να πρωτοστατούμε στην δημιουργία πρωτοποριακών και ολοκληρωμένων λύσεων στο χώρο του physical & cyber security».