Εκτός διοίκησης ο Χάρης Αντωνόπουλος

Επίσης, διευρυμένα καθήκοντα στη νέα δομή της Village, ως Γενικός Διευθυντής του Ομίλου, αναλαμβάνει ο Κώστας Δαριβάκης, ο οποίος αποτελεί ένα από τα βασικά στελέχη εδώ και πολλά χρόνια. Στη νέα διοίκηση της Village δεν θα συμμετέχει ο Χάρης Αντωνόπουλος, κατόπιν κοινής συμφωνίας. Η επωνυμία Village παραμένει ως έχει και σημαντικό στοιχείο είναι η συνέχιση της συνεργασίας με τη Village Roadshow Limited Αυστραλίας.