Έρευνα της διαΝΕΟσις για την εξωστρέφεια
Δύο νέες έρευνες με επίκεντρο τις ελληνικές εξαγωγές πραγματοποίησε η διαΝΕΟσις.

Η πρώτη αποτελεί μια χαρτογράφηση του ελληνικού εξαγωγικού τομέα και διενεργήθηκε από ομάδα ερευνητών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αξιοποιώντας στατιστικά δεδομένα, ενώ η δεύτερη, σε συνεργασία με την ICAP, καταγράφει τις απόψεις των ίδιων των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τα βασικά τους συμπεράσματα, η Ελλάδα είναι μια σπάνια περίπτωση «μικρής ημίκλειστης» οικονομίας, το εξαγωγικό μοντέλο της οποίας συνθέτουν η υπερβολική συμμετοχή των υπηρεσιών (50%) στο σύνολο των εξαγωγών, η μεγάλη εξάρτηση από τα πετρελαιοειδή (32%) και η χαμηλή συμμετοχή των εξαγωγών του βιομηχανικού τομέα κατά 24% και του γεωργικού τομέα κατά 10%.

Παράλληλα παρατηρείται ότι η Ελλάδα εξάγει κυρίως σε γειτονικές χώρες με χαμηλό εισόδημα, όπως η Τουρκία. Οι δυσλειτουργίες του δημοσίου τομέα και η υψηλή φορολογία εντοπίζονται ως τα σημαντικότερα προσκόμματα από πλευράς Πολιτείας, ενώ από την πλευρά των επιχειρήσεων, υπάρχει έλλειμμα ανταγωνιστικότητας λόγω αδυναμίας δημιουργίας ισχυρού branding και διαφοροποίησης των προϊόντων.