Πραγματοποιεί νέα δωρεά 150.000 δολαρίων
Η Ελληνική Πρωτοβουλία (The Hellenic Initiative-TΗΙ) προχωρά σε νέα δωρεά ύψους 150.000 δολαρίων στην Ένωση «Μαζί Για Το Παιδί».

Μέσω της νέας δωρεάς, η Ελληνική Πρωτοβουλία στηρίζει ουσιαστικά το έργο της ένωσης, χρηματοδοτώντας 10 προγράμματα από τον Μάιο του 2017 έως τον Απρίλιο του 2018. Στόχος της δωρεάς αυτής είναι η παροχή απαραίτητης φροντίδας και υποστήριξης σε παιδιά και οικογένειες που βρίσκονται σε ανάγκη και αποτελεί μέρος των δράσεων της Ελληνικής Πρωτοβουλίας ενάντια στις συνέπειες της συνεχιζόμενης κοινωνικό-οικονομικής κρίσης σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.

Ο Μιχάλης Πρίντζος, Διευθυντής Προγραμμάτων της Ελληνικής Πρωτοβουλίας δήλωσε: «Η νέα μας δωρεά προς την Ένωση Μαζί Για Το Παιδί υπογραμμίζει τη δέσμευσή μας να στηρίζουμε οργανισμούς, των οποίων το έργο έχει θετικό αντίκτυπο. Είμαστε υπερήφανοι για τα έως τώρα αποτελέσματα της υποστήριξής μας προς την Ένωση και δηλώνουμε ξανά το παρών έτσι ώστε να κάνουμε τη θετική διαφορά για ακόμα περισσότερα παιδιά και οικογένειες σε ανάγκη».