Πρόγραμμα απασχόλησης νέων στις ΗΠΑ

Το πρόγραμμα επενδύει στο ανθρώπινο κεφάλαιο, με σκοπό την παροχή εξειδικευμένης γνώσης και τη διαμόρφωση των δεξιοτήτων που χρειάζονται για τη δημιουργία μιας νέας γενιάς στελεχών και επιχειρηματιών, ικανών να οδηγήσουν την Ελλάδα σε μια βιώσιμη λύση βασισμένη στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Μέσα από το πρόγραμμα, νέοι και έμπειροι ελληνες επαγγελματίες θα έχουν την ευκαιρία να εργαστούν για 12 μήνες σε κορυφαίες επιχειρήσεις των Η.Π.Α. και να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη στρατηγικών για την εθνική οικονομία τομέων. Οι αιτήσεις συμμετοχής για το πρόγραμμα θα γίνονται δεκτές έως τις 7 Μαΐου μέσω της ιστοσελίδας της Ελληνικής Πρωτοβουλίας. Η τελική επιλογή των υποψηφίων θα γίνει εντός του Ιουλίου, ενώ οι υπότροφοι θα ξεκινήσουν να εργάζονται στις Η.Π.Α. τον Σεπτέμβριο.