Για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ οργανισμών logistics

Η Ελληνική Εταιρεία Logistics, σε συνεργασία με το European Logistics Mediterranean, συμμετείχε στο 2ο κατά σειρά Εργαστήριο, στο πλαίσιο ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ οργανισμών logistics του εξωτερικού και ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Απώτερος στόχος των συγκεκριμένων δράσεων είναι η βελτίωση των ελληνικών logistics, η αναγνώριση πιθανών επιχειρηματικών συνεργασιών μεταξύ ελληνικών και ξένων επιχειρήσεων, καθώς και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε θέματα κέντρων logistics προκειμένου να αναδειχθεί η χώρα μας σε διαμετακομιστικό κόμβο της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης.