Πρόεδρος ο Γιάννος Μπενόπουλος της Cafetex.

Την Τρίτη 11 Φεβρουαρίου η Ελληνική Ένωση Καφέ πραγματοποίησε την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της, κατά τη διάρκεια της οποίας πραγματοποιήθηκε ο απολογισμός των εργασιών της προηγούμενης χρονιάς, ενώ παράλληλα τέθηκαν οι στόχοι για το 2020 και οι επόμενες δράσεις της, σύμφωνα με τις προτεραιότητες που έχουν καθοριστεί.

Στο πλαίσιο των εργασιών, τα μέλη της Ελληνικής Ένωσης Καφέ εξέλεξαν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, με Πρόεδρο τον Γιάννο Μπενόπουλο (Cafetex), A’ Αντιπρόεδρο τον Ηλία Παπαδόπουλο (Nestle), Β’ Αντιπρόεδρο τον Γιώργο Σκούρτα (JDE), Γραμματέα τον Τάσο Γιάγκογλου (Καφές Γιάγκογλου), Ταμία τον Γιώργο Κούκο (Κούκος ΕΠΕ) και μέλος τον Χρήστο Βεκράκο (ΑΒΕΚ Βεκράκος).

Το 2019 η Ένωση συμμετείχε ενεργά στη διατύπωση θέσεων, τη διαβούλευση και την υλοποίηση του κανονιστικού πλαισίου για τον κλάδο του καφέ στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Έγινε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Καφέ (European Coffee Federation) και για την επίτευξη των σκοπών της συνεργάζεται με τον ΣΕΒ, αλλά και άλλους θεσμικούς φορείς.

O Γιάννος Μπενόπουλος δήλωσε: «Στόχος μας είναι η προάσπιση των συμφερόντων και η ενίσχυση των επιχειρήσεων του κλάδου μέσα από την ενεργή συμμετοχή μας στη διαμόρφωση ενός θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου που να λειτουργεί προς όφελος των επιχειρήσεων, της οικονομίας και του τελικού καταναλωτή».