Στις 27 Ιανουαρίου 2021 πραγματοποιήθηκε ο πέμπτος Virtual Dialogue του νέου θεσμού Industry Next του Ινστιτούτου Επικοινωνίας, στην ενότητα People Next. Στο πλαίσιο του event, το οποίο παρακολούθησαν πάνω από 35 εταιρείες, ο Harjot Singh, Global Chief Strategy Officer, McCann Worldgroup και η Έφη Καρακίτσου, Founding Partner, Magnet ανέδειξαν το φλέγον θέμα Diversity & Inclusion από την πλευρά της αποδοτικότητας, καθώς και των νέων πρακτικών που θα φέρουν ένα καλύτερο αύριο στη διαφημιστική βιομηχανία. Μεταξύ άλλων, το 5ο Virtual Dialogue συμπέρανε ότι η διαφορετικότητα δεν είναι το πρόβλημα, αλλά στην πραγματικότητα είναι η λύση, δεν είναι πολυτέλεια, είναι αναγκαιότητα.

Η διαφορετικότητα είναι η στρατηγική για να έχουμε καλύτερες ιδέες και, επομένως, ένα καλύτερο μέλλον ως κλάδος επικοινωνίας. «Δεν πρέπει να συγχέουμε τη συμμόρφωση σε νομικές ανάγκες ενσωμάτωσης μειονοτήτων με την πραγματική ανάγκη για διαφορετικότητα στον χώρο της διαφήμισης, ενώ η “διακόσμηση” με γυναίκες/ gay/ μαύρους κ.λπ, σε διοικητικά συμβούλια δεν συνιστά από μόνη της διαφορετικότητα και επαρκή εκπροσώπηση». Παράλληλα, η ελληνική διαφήμιση δεν έχει ενσωματώσει αρκετά τη διαφορετικότητα. Ο επόμενος Virtual Dialogue θα πραγματοποιηθεί στις 03/02.