Στο 33% διαμορφώθηκε το ποσοστό των γυναικών σε ανώτερες διοικητικές θέσεις στην Ελλάδα, το 2021, σημειώνοντας αύξηση 9% σε σχέση με το 24% του 2020, αναφέρει η παγκόσμια έρευνα της Grant Thornton, «Women in Business: A window of opportunity». Διεθνώς, το ποσοστό αυτό ανήλθε σε 31% σε σχέση με το 29% του 2019 και 2020. Στην Ελλάδα, το ποσοστό επιχειρήσεων που δεν απασχολούν γυναίκες σε ανώτερη διοικητική θέση υποχώρησε στο 13% από 24% το 2020. Ωστόσο, ενώ το ποσοστό των επιχειρήσεων στην Ελλάδα που αδιαφορεί για τις ίσες ευκαιρίες των δύο φύλων στις ανώτερες διοικητικές θέσεις υποχώρησε στο 53% το 2020, έναντι 62% το 2019, παραμένει υψηλότερο σε σχέση με τον παγκόσμιο μέσο όρο (18%).

Οι ελληνικές επιχειρήσεις αναφέρουν πως οι δράσεις τους για την ισότητα των φύλων είναι: η δημιουργία κουλτούρας χωρίς αποκλεισμούς (24%), η δυνατότητα ευέλικτης εργασίας (19%), τα εκπαιδευτικά προγράμματα και coaching (19%) και η εξασφάλιση πρόσβασης σε επαγγελματικές ευκαιρίες (17%). Επίσης, 47% των επιχειρήσεων συμφωνούν ότι οι νέες εργασιακές πρακτικές θα ωφελήσουν τη σταδιοδρομία των γυναικών μακροπρόθεσμα, ενώ το 30% διατηρεί ουδέτερη στάση απέναντι στο ζήτημα.