Η Έλλη Δούκα ανέλαβε Επικεφαλής της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Δικτύου της Piscines Ideales. Πρόκειται για στέλεχος με μεγάλη εμπειρία σε πωλήσεις, marketing και διοίκηση σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες. Είναι απόφοιτο του Πολυτεχνείου Κρήτης (Μηχανικός Παραγωγής).