Νέος Γενικός Διευθυντής Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης

Στο πλαίσιο αυτό, ο νέος Γενικός Διευθυντής Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, Atanas Raykov, θα εστιάσει αρχικά την προώθηση της εφαρμογής για την περιοχή ευθύνης του στις προαναφερόμενες χώρες, εφαρμόζοντας τοπικές πολιτικές marketing. Η Viber αριθμεί περισσότερους από 600 εκατ. ενεργούς μηνιαίους χρήστες παγκοσμίως και η περιφέρεια Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης αποτελεί μία από τις τρεις κορυφαίες της αγορές. Στο πλαίσιο της στρατηγικής της, η εταιρεία αναπτύσσει διαρκώς καινούρια χαρακτηριστικά και εφαρμογές. Βασικός άξονας της συγκεκριμένης στρατηγικής είναι η εστίαση στο τοπικό στοιχείο και για την επίτευξη του στόχου αυτού, ο Raykov θα αναζητήσει συνεργασίες που έχουν απήχηση στο ευρύτερο τοπικό κοινό.