Το υψηλότερο ποσοστό επιφυλακτικότητας ως προς την επερχόμενη τεχνολογία δικτύων 5G εμφανίζουν οι Έλληνες, σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες της Focus Bari – YouGov σχετικά με την στάση του κοινού απέναντι τους σε σύνολο 18 χωρών.

Συγκεκριμένα, βρέθηκε ότι η πρώτη χώρα με επιφυλακτική στάση είναι η Ελλάδα με 53% του κοινού να εκφράζει ανησυχία προς το 5G σε σχέση με την ασφάλεια, την ιδιωτικότητα και την υγεία, με αντίστοιχο ποσοστό επιφυλακτικότητας να καταγράφεται και στην Ινδία. Ακολουθούν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Κίνα, το Μεξικό, ενώ οι χώρες με τον χαμηλότερο βαθμό ανησυχίας και επιφύλαξης προς τη νέα τεχνολογία είναι η Δανία και η Αγγλία. Αξίζει να σημειωθεί ότι παρά τις ανησυχίες, το κοινό αναγνωρίζει τις ωφέλειες των δικτύων 5G, και γι’ αυτό συστήνεται στις εταιρείες τηλεπι-κοινωνιών η κατάλληλη ενημέρωση και εκπαίδευση του κοινού.