Από τον Enterprise Greece η οργάνωση της συμμετοχής
Ολοκληρώθηκε η εθνική συμμετοχή στη διεθνή έκθεση Natural & Organic 2018, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Μάλμε της Σουηδίας 14 και 15 Νοεμβρίου.

Η ελληνική συμμετοχή διοργανώθηκε από τον οργανισμό Enterprise Greece, για πρώτη φορά. Στο εθνικό περίπτερο φιλοξενήθηκαν 52 μικρές εξωστρεφείς επιχειρήσεις, οι οποίες συμμετείχαν, είτε με την υποστήριξη των Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας, Κρήτης και Στερεάς Ελλάδας ή αυτόνομα. Ο μεγάλος αριθμός των ελληνικών συμμετοχών συνδέεται, μεταξύ άλλων, τόσο με τις θετικές εξελίξεις στον τομέα των ελληνικών εξαγωγών, οι οποίες το οκτάμηνο του 2018 σημείωσαν άνοδο ύψους 16% (συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών), όσο και με την εντατικοποίηση των προσπαθειών των ελληνικών επιχειρήσεων να ενισχύσουν την εξωστρέφειά τους. Οι έλληνες εκθέτες πραγματοποίησαν περισσότερες από 1.000 επαγγελματικές συναντήσεις, κατά τις οποίες είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα φυσικά και βιολογικά προϊόντα τους και να τα προωθήσουν σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις από όλη την Σκανδιναβία.