Σύμφωνα με έρευνα της Regus

Ωστόσο, η Ελλάδα δεν ακολουθεί αυτήν την τάση, με το 38% των επιχειρήσεων να παρουσιάζουν ανάπτυξη στο εξωτερικό σε σύγκριση με το 28% που εστιάζει στην εγχώρια αγορά. Η έρευνα κατέγραψε τις απόψεις περισσότερων από 20.000 ανώτερων στελεχών και επιχειρηματιών σε 95 χώρες, αποδεικνύοντας ότι το 42% των εταιρειών στοχεύει στην ενδογενή ανάπτυξη, ενώ μόνο το 17% στη διεθνή.

Σύμφωνα με την έρευνα, τα πέντε σημαντικότερα εμπόδια στη διεθνή ανάπτυξη των ελληνικών εταιρειών είναι η πρόσληψη προσωπικού κορυφαίας ποιότητας, η έλλειψη πληροφόρησης για την αγορά, η έλλειψη γνώσεων και επαφών στα πλαίσια της εγχώριας αγοράς, η πρόσβαση σε ευέλικτους χώρους εργασίας και η δυσκολία δημιουργίας τοπικού δικτύου διανομής. Να σημειωθεί ότι, η εστίαση στην ενδογενή ανάπτυξη είναι ακόμη πιο έντονη στις αναδυόμενες αγορές.