Σύμφωνα με τον Δείκτη Social Progress Imperative

Ο Δείκτης Κοινωνικής Προόδου για το 2014 κατατάσσει 132 χώρες βάσει της κοινωνικής και περιβαλλοντικής τους απόδοσης. Η Ελλάδα, στη βαθμολογία της κοινωνικής προόδου καταλαμβάνει την 35η θέση ανάμεσα στις 132 χώρες. Με κριτήριο τις βασικές ανθρώπινες ανάγκες, κατατάσσεται 29η, ενώ με κριτήριο τη διατροφή και βασική περίθαλψη, έρχεται 7η, πάντα στο σύνολο των 132 χωρών. Με κριτήριο τα θεμέλια της ευζωίας, έρχεται 41η με υψηλή πρόσβαση στη βασική εκπαίδευση (19η στις 132). Επίσης, με γνώμονα υγεία και ευζωία, καταλαμβάνει την 23η θέση – με δυνατά σημεία το καλό προσδόκιμο ζωής, την απουσία μεταδοτικών θανάσιμων ασθενειών στις ηλικίες 30-70 και το χαμηλό δείκτη παχυσαρκίας. Όσον αφορά στην παροχή ευκαιριών, η Ελλάδα κατατάσσεται 43η.